Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu Sprzedawcy oraz kosztów przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpienia

korespondencyjnie na adres:

Wydawnictwo Spark

Marcin Bławat

Nieciesławice 51A, 28-142 Tuczępy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w punkcie 8 Regulaminu naszej księgarni internetowej.