Przyszły Autorze!

  1. Propozycje wydawnicze należy wysyłać na adres E-mail:  [email protected]
  2.  Wydajemy ROMANSE, EROTYKI, KRYMINAŁY, KOMEDIE, LITERATURĘ OBYCZAJOWĄ, FANTASY, YOUNG ADULT, NEW ADULT.
  3. Prosimy o przesyłanie skończonych tekstów, jego streszczenia, krótką biografię Autora i listę dotychczasowych wydanych pozycji.
  4. Plik należy wysłać w formacie docx., czcionka: Arial, 13pkt, interlinia 1,5.
  5. Nie bierzemy odpowiedzianości za nadesłane materiały. Odpowiadamy tylko na wybrane propozycje w ciągu sześciu miesięcy.
  6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania podjętych decyzji i nieujawniania wewnętrznych recenzji.